Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikacích také jako Open Data

09.11.2018

Dnes jsme publikovali novou datovou sadu Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikacích 2012-2017, která obsahuje všechny grafy a tabulky ve formě CSV souborů. Celkem 110 datových zdrojů v datové sadě umožní získat z grafů přesná čísla. Do Zprávy byly přidány k jednotlivým grafům a tabulkám odkazy na podkladová data, ze kterých byla Zpráva zpracována. Také si data můžete prohlédnout v XLSX, nebo celou Zprávu přečíst v PDF na webu ČTÚ. ČTÚ se tak řadí zřejmě mezi první úřady v ČR, kteří takto propojili otevřená data a dokumenty typu výročních zpráv.