TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zpřístupnil první otevřená data

31.03.2014

Český telekomunikační úřad zpřístupnil prvních deset datových sad, které splňují atributy otevřených dat. Ve strojově čitelném formátu tak lze například získat statistiku kontrol a udělených pokut, seznam veřejných telefonních automatů nebo podkladová data k Cenovému barometru. ČTÚ tím plní svůj loňský závazek připojením se k projektu Open Data přispět ke zvýšení transparentnosti veřejné správy.

Úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy připravil datové sady ke zveřejnění a vytvořil katalogizační záznamy datových sad. Otevřená data jsou snadno dostupná, opatřená strukturovaným popisem, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací a zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení.

Tato otevřená data je možné šířit (kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti), využívat (i komerčně) a citovat. „Nad otevřenými daty mohou vznikat aplikace, které je zpracují do podoby užitečných nebo zajímavých informací pro koncové uživatele,“ shrnuje přínos iniciativy Otevřená data člen Rady ČTÚ Ondřej Filip, který dlouhodobě myšlenku svobodného a otevřeného internetu prosazuje.

V průběhu letošního roku ČTÚ počítá s publikováním dalších dvou desítek datových sad, jako např. údaje o pokrytí zemským digitálním signálem, dostupnosti služeb vysokorychlostního internetu, přehled rozhlasových a televizních vysílačů apod.

ČTÚ je prvním úřadem, který implementoval ucelenou myšlenku katalogu otevřených dat opatřených metadaty. Jeho součástí je i formulář, kterým mohou uživatelé zasílat náměty na nové datové sady.