rozpočet

Poplatky za využívání rádiových kmitočtů

Data o vybraných poplatcích za využívání rádiových kmitočtů v souladu s nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel.

Rozpočet

Poslední datová sada byla publikována za rok 2017. Data o rozpočtu jsou zjistitelná přes MFCR a aplikaci MONITOR.