NGA

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - kraje v roce 2022 (dle % pokrytí)

Český telekomunikační úřad provedl v roce 2023 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o efektivní rychlosti (download) 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa.

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - kraje v roce 2021 (dle % pokrytí)

Český telekomunikační úřad provedl v roce 2022 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2021.