kmitočty

Poplatky za využívání rádiových kmitočtů

Data o vybraných poplatcích za využívání rádiových kmitočtů v souladu s nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel.

Radiokomunikační účet

Poslední datová sada byla publikována za rok 2018. Data o čerpání jsou publikována v datové sadě Faktury.