Mezinárodní den otevřených dat na Open Data Expo 2020

20.01.2020

Open Data Expo 2020 bude největším veletrhem otevřených dat v České republice. Zároveň jde o oslavu Mezinárodního dne otevřených dat. Tradičně je Open Data Expo spojeno s konferencí k využívání open dat. V tomto roce bude hlavním tématem Open Data Expo klima, ochrana životního prostředí a zelená ekonomika. Na veletrhu můžete potkat instituce, které usilují o snižování emisí a závislosti na fosilním průmyslu, přispívají k boji proti suchu, erozi půdy, úhynu lesů a biodiverzity. Český telekomunikační úřad nebude chybět. Termín: 2. března 2020. Místo: Centrum architektury a městského plánování v Praze. Registrujte se na https://osf.cz/open-data-expo-2020/