Datové sady

Nalezeno: 2

Rozpočet

Poslední datová sada byla publikována za rok 2017. Data o rozpočtu jsou zjistitelná přes MFCR a aplikaci MONITOR.

Stacionární měření mobilního signálu

Na tomto místě je možné stáhnout data měření prováděná pracovníky Úřadu v terénu. V současné době je tato možnost k dispozici formou balíčku ZIP, ve kterém je uložen otevřený formát dat CSV, včetně textového souboru s metadaty. Další informace o stacionárním měření mobilního signálu naleznete na https://qos.ctu.cz.