Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikacích 2012-2017

Zpráva poskytuje údaje o stavu a vývoji významných ukazatelů týkajících se jak poskytování vybraných služeb elektronických komunikací, tak sektoru elektronických komunikací jako celku. Vybraná agregovaná data jsou zpracována do grafů a tabulek, včetně stručného popisného komentáře. Podkladová data těchto grafů a tabulek tvoří tuto datovou sadu. Účelem Zprávy je poskytnout přehledové informace o situaci na trhu elektronických komunikacích v rozsahu nad rámec informací, které ČTÚ uvádí v hodnocení trhu v rámci svých pravidelných Výročních zpráv.

Ve Zprávě jsou využita data, která ČTÚ získává v rámci svého pravidelného sběru dat od podnikatelů v elektronických komunikacích, a to prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (ESD). Další informace lze nalézt na webu ČTÚ.

Data a zdroje

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomické regulace
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Jednorázově
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Volné dílo
Datum vydání metadat
2018-11-01
Datum aktualizace metadat
2018-11-09
ID
1dd15375-8237-44a4-8c66-5fe08dbd4eb6