Hlavní záložky

Využití rádiového spektra (Spektrum) - zdrojová data

Dodatečné informace

Formát: octet-stream
Velikost: 270.07 KB
Datum vydání: 27.11.2015 - 16:17
Datum aktualizace: 24.02.2024 - 16:20
Autorské dílo: Neobsahuje autorská díla
Originální databáze: Není autorskoprávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze: Není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze
Osobní údaje: Neobsahuje osobní údaje
Media type souboru ke stažení: application/octet-stream