Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Veřejné telefonní automaty v rámci univerzální služby

Evidence veřejných telefonních automatů (VTA). https://www.ctu.cz/dilci-sluzba-podle-ss-38-odst-2-pism-e

Publikovaný seznam VTA a obdobných technických prostředků je evidencí pouze těch VTA, které jsou zařazeny do tzv. univerzální služby, a jejich poskytování je tedy uloženo zvláštním rozhodnutím, o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby VTA nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě. Předmětná evidence VTA je přílohou tohoto rozhodnutí a jsou v ní uvedeny pouze ty VTA, které splňují stanovená kritéria.

Upozornění:

VTA bez uvedeného čísla VTA, jsou VTA v obcích, ve kterých by podle hustotních kritérií uvedených v rozhodnutí mělo být VTA umístěno, nicméně s ohledem na požadavky příslušných orgánů územní samosprávy ve skutečnosti VTA neexistuje. S ohledem na skutečnost, že VTA není fyzicky vybudováno, nemůže být tak ani v seznamu uvedeno konkrétní telefonní číslo.

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Ročně
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Datum vydání metadat
2015-11-28
Datum aktualizace metadat
2021-03-26
ID
1b979b75-766e-4d4b-b086-bbec42c89757