Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Rozpočet

Poslední datová sada byla publikována za rok 2017. Data o rozpočtu jsou zjistitelná přes MFCR a aplikaci MONITOR.

Data o rozpočtu ČTÚ (kapitola 328 státního rozpočtu) a související účetní data (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu). Zdrojová data, ze kterých byla tato data vytvořena, jsou publikována Ministerstvem financí České republiky na informačním portálu Monitor. Využití zdrojových dat se řídí podmínkami užívání dat a údajů zveřejněných na informačním serveru Monitor.

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomický
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Jednorázově
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Datum vydání metadat
2015-11-27
Datum aktualizace metadat
2023-01-05
ID
0cb3aa48-2a75-4d54-adfd-ac28753b3608