Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Rozhodnutí o ceně (CEN)

Poslední datová sada byla publikována za rok 2016. Informace povinně zveřejňované na úřední desce ČTÚ jsou k dispozici v datové sadě Úřední deska.

Opatření ČTÚ - rozhodnutí o ceně.

Český telekomunikační úřad uplatňuje regulaci cen v případě, že analýza relevantního trhu prokáže, že trh není efektivně konkurenční. Regulací ceny se rozumí stanovení nebo přímé usměrňování výše cen bez daně z přidané hodnoty vůči podniku s významnou tržní silou v oblasti elektronických komunikací. Další informace lze nalézt na stránkách ČTÚ s části Rozhodnutí o ceně.

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomické regulace
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Jednorázově
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Datum vydání metadat
2015-12-11
Datum aktualizace metadat
2022-05-04
ID
c43239fc-370d-441c-8c1b-e053282d2281