Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Pokuty

Data o pravomocných správních trestech, které spadají do působnosti Českého telekomunikačního úřadu*, týkající se zejména oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, exportovaná z databáze ČTÚ. Reportují se pouze pravomocná rozhodnutí o udělení správního trestu pokuty a napomenutí. V případě probíhajícího, zastaveného, odloženého řízení o přestupku, u kterého nebyl udělen žádný správný trest, data reportována nejsou. Fyzické osoby nepodnikající se v rámci dat anonymizují.

Upozornění: V důsledku legislativních změn existují případy, kdy některé výsledky přestupků jsou v čase posuzovány odlišně z hlediska spáchaného přestupku.

*Podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích); zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách; zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů; zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti; zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád).

Data a zdroje

Klíčová slova 

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Sekce kontroly
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
denní
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2021-08-09
Datum aktualizace metadat
2024-02-24