Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Pokuty

Data o pravomocných správních trestech, které spadají do působnosti Českého telekomunikačního úřadu*, týkající se zejména oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, exportovaná z databáze ČTÚ. Reportují se pouze pravomocná rozhodnutí o udělení správního trestu pokuty a napomenutí. V případě probíhajícího, zastaveného, odloženého řízení o přestupku, u kterého nebyl udělen žádný správný trest, data reportována nejsou. Fyzické osoby nepodnikající se v rámci dat anonymizují.

Upozornění: V důsledku legislativních změn existují případy, kdy některé výsledky přestupků jsou v čase posuzovány odlišně z hlediska spáchaného přestupku.

*Podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích); zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách; zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů; zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti; zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád).

Data a zdroje

Štítky 

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Sekce kontroly
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Denně
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Volné dílo
Datum vydání metadat
2021-08-09
Datum aktualizace metadat
2021-09-24
ID
63dee414-7bae-404a-b6dd-658ee457267f