Hlavní záložky

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - ZSJ v roce 2015

Český telekomunikační úřad provedl v roce 2016 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2015.

Data jsou agregována na území základních sídelních jednotek (ZSJ) v ČR. Další informace viz webové stránky ČTÚ.