Hlavní záložky

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - ZSJ v roce 2022

Český telekomunikační úřad provedl v roce 2023 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o efektivní rychlosti (download) 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2022. Data jsou agregována na území základních sídelních jednotek (ZSJ) v ČR. Další informace viz webové stránky ČTÚ.

Dodatečné informace

Formát: csv
Velikost: 2.16 MB
Datum vydání: 20.09.2023 - 13:54
Datum aktualizace: 22.11.2023 - 14:55
Autorské dílo: Neobsahuje autorská díla
Originální databáze: Není autorskoprávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze: Není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze
Osobní údaje: Neobsahuje osobní údaje
Media type souboru ke stažení: text/csv