Hlavní záložky

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - ZSJ v roce 2014

Český telekomunikační úřad provedl v průběhu roku 2014 ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dodavatelskou společností Deepview s.r.o. rozsáhlé mapování existence infrastruktury umožňující poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu, a to za účelem přípravy Programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace. Ten by měl být financován v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost a inovace (OP PIK). Jedná se o jedno z opatření k dosažení cílů Digitálního Česka, tj. zejména zajistit do roku 2020 dostupnost služby přístupu k Internetu pro všechny domácnosti s rychlostí alespoň 30 Mbit/s.

Další informace viz webové stránky ČTÚ.

Dodatečné informace

Formát: csv
Velikost: 2.04 MB
Datum vydání: 23.02.2016 - 15:12
Datum aktualizace: 28.08.2023 - 09:53
Autorské dílo: Neobsahuje autorská díla
Originální databáze: Není autorskoprávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze: Není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze
Osobní údaje: Neobsahuje osobní údaje
Media type souboru ke stažení: text/csv