Hlavní záložky

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - ZSJ v roce 2017

Český telekomunikační úřad provedl v roce 2018 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2017. Data jsou agregována na území základních sídelních jednotek (ZSJ) v ČR. Další informace viz webové stránky ČTÚ.

Dodatečné informace

Formát: csv
Velikost: 2.21 MB
Datum vydání: 18.09.2020 - 09:23
Datum aktualizace: 28.08.2023 - 09:53
Autorské dílo: Neobsahuje autorská díla
Originální databáze: Není autorskoprávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze: Není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze
Osobní údaje: Neobsahuje osobní údaje
Media type souboru ke stažení: text/csv