Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Podnikatelé v elektronických komunikacích

Zdrojová data webové aplikace ČTÚ: Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění.

Evidence fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací povinnost o výkonu komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad vydává podle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZEK) osvědčení potvrzující, že osoba zamýšlející podnikat v elektronických komunikacích splnila povinnost podle § 13 ZEK a oznámila písemně tuto skutečnost.

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Denně
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Datum vydání metadat
2015-11-26
Datum aktualizace metadat
2018-08-18
ID
9d84834c-8035-437f-a160-a3cebf0eccf3