Hlavní záložky

Počet širokopásmových přístupů k síti Internet

Dne 3.10.2019 přidány počty přístupů prostř. tzv. fixního LTE

Revize: 23.1.2019 Provedena aktualizace některých dat v letech 2017.

Revize: 30.8.2017 Provedena aktualizace některých dat v letech 2015.

20.9.2016 Provedena aktualizace některých dat v letech 2013 a 2014, přidán ukazatel "xDSL (ADSL+VDSL)" a zpřesněn ukazatel "Počet širokopásmových přístupů k síti Internet prostřednictvím FTTx" na "Počet širokopásmových přístupů k síti Internet prostřednictvím FTTH/B".

Dodatečné informace

Formát Velikost Datum vydání Datum aktualizace
csv 2.14 KB 02.02.2016 - 13:46 03.10.2019 - 13:43