Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Ostatní platby za provedenou práci

Data o prostředcích na ostatní platby za provedenou práci (bez prostředků na platy představitelů státní moci a bez projektů EU).

Z rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci jsou hrazeny pouze činnosti, které nemohly být zajištěny z vlastních zdrojů. Jde především o práce související s posuzováním případů opravných prostředků proti rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu dle § 123 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZEK), tj. činnost rozkladové komise předsedy Rady ČTÚ a rozkladové komise Rady ČTÚ, dále práce zkušebních komisařů pro zkoušky radiooperátorů a radioamatérů a s tím spojenou administrativu, práce související se zajišťováním archivace písemností, poradenská činnost.

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomický
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Ročně
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Datum vydání metadat
2015-12-13
Datum aktualizace metadat
2023-03-18
ID
5dd6c38e-58b6-4d7e-97e7-714938019df0