Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Kontroly a pokuty

Data o ukončených kontrolách a souvisejících pravomocných pokutách v oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, exportovaná z databáze ČTÚ. Reportují se kontroly s vyhovujícími i nevyhovujícími výsledky. U kontroly s nevyhovujícím výsledkem se objeví údaje o správním řízení pouze v případě pravomocného rozhodnutí o udělení pokuty, to znamená, že v případech probíhajícího, zastaveného, odloženého správního řízení nebo správního řízení, v rámci kterého nebyla pravomocně uložena pokuta, se v reportu neobjeví žádné údaje ve sloupcích od "CJ_SPR_RIZENI" dále. Kontrolované fyzické osoby nepodnikající se anonymizují.

Upozornění:

Od září 2019 je dočasně pozastavena aktualizace dat z důvodu úprav databáze pro otevřená data.

V průběhu druhé poloviny roku 2012 docházelo k propojení informačních systémů ČTÚ pro evidování údajů o kontrolách a správních řízení. Není vyloučené, že se v předmětném období nepodařilo propojit všechny související správní řízení s kontrolami.

V důsledku legislativních změn existují případy, kdy některé výsledky kontrol jsou v čase posuzovány odlišně, a to z hlediska, zda jde o správní delikt, či nikoliv. Například v případě kontroly dodržování technických parametrů kmitočtů, konkrétně u VKV FM vysílačů, nebylo překročení plánovacích parametrů „modulační výkon“ a „špičkový kmitočtový zdvih“ do 3. 12. 2014 správním deliktem, a tudíž nebyl důvod k zahájení správního řízení. Z tohoto důvodu existuje v předmětném nekonzistence.

V případech, kdy jsou výsledky kontroly: „Kontrola splnění výzvy-nedostatky IO neodstraněny“, „Kontroly splnění výzvy-nedostatky VO neodstraněny“ a „Kontrola splnění výzvy-rušení neodstraněno“, se zpravidla nezobrazí údaje o navazujícím správním řízení z důvodu uplatnění běžné praxe ČTÚ spočívající ve sloučení správního řízení za tento správní delikt se správním řízením za správní delikt předchozí, který vedl k vydání výzvy k odstranění nedostatků.

Proměnná „MÍSTO_KONTROLY_OBEC“ nemusí být vždy udána, pokud kontrola proběhla plošně. Pak je vyplněna pouze proměnná „MÍSTO_KONTROLY_OKRES“ nebo „MÍSTO_KONTROLY_KRAJ“.

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor kontroly a ochrany spotřebitele
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Denně
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Datum vydání metadat
2015-11-27
Datum aktualizace metadat
2020-05-04
ID
b02cb746-9e68-4180-ae26-4be34d1d477f