Hlavní záložky

Ekonomické ukazatele o trhu e-komunikací - tržby a investice

Revize:

04.1.2023 Úprava některých dat roku 2021.

30.9.2020 Změna metodiky: Ukazatele "tržby za hlasové služby v pevném místě", "tržby za služby širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě", "tržby za ostatní služby v pevném místě", "tržby za mobilní hlasové služby", "tržby za služby mobilního širokopásmového přístupu k internetu" a "tržby za ostatní mobilní služby" do roku 2018 včetně sledovaly tržby v členění na tržby za služby v pevné síti a v mobilní síti. Nově pro údaje od roku 2019 (včetně) byly dotčené ukazatele přejmenovány a tržby jsou sledovány v členění dle charakteru poskytované služby, tj. jestli je poskytována jako mobilní nebo jako služba v pevném místě. Např. tržby za službu širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě poskytovanou prostřednictvím mobilní sítě (tzv. služba fixního LTE) spadají od roku 2019 (včetně) pod "tržby za služby širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě" namísto dřívějšího ukazatele "tržby širokopásmového přístupu k síti Internet v mobilní síti".

3.10.2019 Provedena aktualizace dat v roce 2017.

30.8.2017 Provedena aktualizace některých dat v letech 2015.

20.9.2016 Provedena aktualizace některých dat v letech 2013 a 2014 a odstraněny ukazatele "celkový počet zaměstnanců v oboru elektronických komunikací - počet fyzických osob" a "celkový počet zaměstnanců v oboru elektronických komunikací - přepočtený stav", které jsou sledovány v rámci samostatné datové sady Zaměstnanci v oboru elektronických komunikací.

Dodatečné informace

Formát Velikost Datum vydání Datum aktualizace
csv 3.11 KB 02.02.2016 - 14:53 04.01.2023 - 10:58