API

Katalog otevřených dat Českého telekomunikačního úřadu podporuje některé API endpointy dle vzoru CKAN API. Struktura výstupů je podřízena struktuře Národního katalogu otevřených dat spravovaný Ministerstvem vnitra, která vychází ze specifikace DCAT-AP pro katalogizaci otevřených dat v Evropské unii.

K dispozici jsou momentálně tyto výstupy:

GET http://data.ctu.cz/api/3/action/package_list

Tato žádost vypíše seznam názvů datových sad.

Vzor výstupu: http://data.ctu.cz/api/3/action/package_list

GET http://data.ctu.cz/api/3/action/package_show?id=DATASET_NAME

Tato žádost vyžaduje parametr id, kde se použije hodnota z dotazu package_list. Výstupem žádosti jsou metadata datové sady spolu s metadaty příslušných datových souborů.

Vzor výstupu najdete: http://data.ctu.cz/api/3/action/package_show?id=c2a95985-0c6d-4230-bfed-6d1a24f9eca8