TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad otevře svá data

05.11.2013

Český telekomunikační úřad se připojuje k projektu Open Data, který přispěje ke zvýšení transparentnosti činnosti ČTÚ. Úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v první fázi definoval datové množiny k otevření. Data pak v několika etapách volně zpřístupní ve strojově čitelném formátu.

„Nad takto otevřenými daty budou moci vznikat aplikace, které je zpracují do podoby užitečných nebo zajímavých informací pro koncové uživatele,“ říká člen Rady ČTÚ Ondřej Filip, který dlouhodobě myšlenku svobodného a otevřeného internetu prosazuje. V prvním čtvrtletí 2014 bude ve formátu otevřených dat přístupná například Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích a poštovních službách, statistiky kontrol a udělených pokut, podkladová data k Cenovému barometru nebo k jednotlivým ukazatelům o trhu elektronických komunikací v ČR či mezinárodnímu roamingu.

V průběhu roku 2014 se počítá s publikováním dalších tří desítek datových množin jako např. údaje o rozpočtu ČTÚ, databáze přídělů, přehled rozhlasových a televizních vysílačů, pokrytí zemským digitálním signálem apod.

„Posílení transparentnosti a veřejné kontroly služeb státní správy je naším cílem a projekt Open Data nás k tomuto cíli významně přibližuje,“ konstatuje předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. ČTÚ také bude prvním úřadem, který představí úplný katalog dat opatřený metadaty u publikovaných údajů. Uživatelům to umožní vyhledávat otevřené datové množiny podle klíčových slov i podle jejich kategorií.

Zveřejnění informací v otevřeném formátu dá vzniknout celé řadě užitečných webových aplikací, jako např. mapy udělených kontrol a pokut. Zájemce si pak bude moci například na mapě ČR zobrazit údaje o provedených kontrolách a jejich výsledcích.

V přiložené tabulce ČTÚ uvádí výčet datových množin, které budou zveřejněny, a vyzývá odbornou i laickou veřejnost k zaslání případných návrhů, o jaká další otevřená data by mohl být zájem. Vaše podněty ke zpřístupnění datových množin můžete zasílat na adresu: opendata@ctu.cz