rozpočet

Rozpočet

Data o rozpočtu ČTÚ (kapitola 328 státního rozpočtu) a související účetní data (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu). Zdrojová data, ze kterých byla tato data vytvořena, jsou publikována Ministerstvem financí České republiky na informačním portálu Monitor.