rozhodnutí

Rozhodnutí o ceně (CEN)

Opatření ČTÚ - rozhodnutí o ceně.

Český telekomunikační úřad uplatňuje regulaci cen v případě, že analýza relevantního trhu prokáže, že trh není efektivně konkurenční. Regulací ceny se rozumí stanovení nebo přímé usměrňování výše cen bez daně z přidané hodnoty vůči podniku s významnou tržní silou v oblasti elektronických komunikací.

Rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou (SMP)

Rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledku analýzy relevantního trhu.

Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 3 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu ČTÚ vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz ČTÚ zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.