infrastruktura sítě

Opatření obecné povahy: Analýzy relevantních trhů (A)

Opatření obecné povahy - analýzy relevantních trhů.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provádí v intervalu 1 až 3 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu ČTÚ vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz ČTÚ zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.