Kategorie

Štítky

Periodicita aktualizace dat

Formáty

Poskytovatel dat

Odpovědný útvar

Datové sady

Nalezeno: 13

Opatření obecné povahy: Analýzy relevantních trhů (A)

Opatření obecné povahy - analýzy relevantních trhů.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provádí v intervalu 1 až 3 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu ČTÚ vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz ČTÚ zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.

Opatření obecné povahy: Síťové plány (SP)

Síťové plány vydané na základě zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozbyly platnosti dnem účinnosti zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), tj. dnem 1. 5. 2005.

Rozhodnutí o ceně (CEN)

Opatření ČTÚ - rozhodnutí o ceně.

Český telekomunikační úřad uplatňuje regulaci cen v případě, že analýza relevantního trhu prokáže, že trh není efektivně konkurenční. Regulací ceny se rozumí stanovení nebo přímé usměrňování výše cen bez daně z přidané hodnoty vůči podniku s významnou tržní silou v oblasti elektronických komunikací.

Rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou (SMP)

Rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledku analýzy relevantního trhu.

Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 3 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu ČTÚ vydává jako opatření obecné povahy. Interval těchto analýz ČTÚ zvolí podle situace ve vývoji tržních podmínek.

Rozhodování o sporech dle § 129 ZEK

Data o rozhodování o účastnických sporech, tj. soukromoprávních sporech o plnění povinnosti k peněžitému plnění mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé dle § 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZEK).