Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON RDF

přes API tohoto katalogu dat.

Opatření obecné povahy: Plán využití rádiového spektra (PV)

Opatření obecné povahy: Plán využití rádiového spektra.

Český telekomunikační úřad v Plánu využití rádiového spektra stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami. Plán využití rádiového spektra navazuje na Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a je tvořen společnou částí plánu využití rádiového spektra (uveřejněno v Telekomunikačním věstníku částce 14/2005) a částmi plánu využití rádiového spektra pro kmitočtová pásma vymezená dolním a horním mezním kmitočtem (vycházejí průběžně v Telekomunikačním věstníku na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 ZEK, rozhodnutí Rady ČTÚ podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2).

Viz aplikace Využití rádiového spektra (SPEKTRUM), která byla vytvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém spektru.

Dodatečné informace

Poskytovatel dat
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor legislativní a právní
Kontakt
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace dat
Ročně
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
NUTS
CZ0 - Česká republika
Licence
Datum vydání metadat
2015-12-11
Datum aktualizace metadat
2016-09-23
ID
ffe9079b-b31b-428e-943f-1eba74e4de89