Aktuality

12.01.2015

Lidé už nemusí riskovat uložení pokuty za nesprávné využívání kmitočtů. Český telekomunikační úřad totiž dnes spustil beta verzi webové interaktivní aplikace mapující využití celého rádiového spektra. Na webu spektrum.ctu.cz je možné zjistit, jaké služby a za jakých podmínek mohou být v konkrétních kmitočtových pásmech provozovány. Aplikace přitom čerpá údaje výlučně ze zdrojů, které ČTÚ publikuje ve formátu otevřených dat.

17.05.2016

Netmetr (www.netmetr.cz) je službou, kterou společně provozují sdružení CZ.NIC a Český telekomunikační úřad. Je určena nejširší veřejnosti, která si jejím prostřednictvím může kdykoli otestovat rychlost i celkovou kvalitu svého připojení k Internetu. Výsledky měření jsou dostupné (v anonymizované podobě) jako otevřená data pro následné vyhodnocení kýmkoli, kdo o to má zájem.

31.03.2014

Český telekomunikační úřad zpřístupnil prvních deset datových sad, které splňují atributy otevřených dat. Ve strojově čitelném formátu tak lze například získat statistiku kontrol a udělených pokut, seznam veřejných telefonních automatů nebo podkladová data k Cenovému barometru. ČTÚ tím plní svůj loňský závazek připojením se k projektu Open Data přispět ke zvýšení transparentnosti veřejné správy.

05.10.2015

Český telekomunikační úřad v rámci projektu otevřených dat ode dneška zpřístupnil datovou sadu Kontroly a pokuty. Obsahuje informace o ukončených kontrolách a s nimi souvisejících pravomocně udělených pokutách v oblasti služeb elektronických komunikací.

12.09.2016

Praha, 12. září 2016 – Český telekomunikační úřad v rámci připojení se k iniciativě otevřených dat zveřejnil datovou sadu Faktury. Obsahuje téměř 5 tisíc záznamů o všech fakturách uhrazených ČTÚ v roce 2015. Datová sada je mimo jiné využitelná aplikací Supervizor Ministerstva financí, která umožňuje postupně vizualizovat jednotlivé skupiny výdajů státních orgánů až do úrovně účetního dokladu.

14.06.2016

Pan předseda Jaromír Novák představil na konferenci pořádané společností Microsoft s názvem Open Data Expo akci, kterou ČTÚ v dubnu pořádal společně s firmou AT&T, s názvem Hackathon. Video z konference najdete na https://t.co/W0hnSyOxey. Pokud vás zajímá prezentace, najdete ji na Slidesharu.

11.01.2016

Živě zveřejnilo článek Deset nejlepších aplikací, které používají otevřená data. Dostala se na ně i naše aplikace Využití rádiového spektra, která nabízí obsáhlý přehled o využití rádiového spektra v ČR.

06.04.2016

Česká správa sociálního zabezpečení na konferenci ISSS 2016 v Hradci Králové představila svůj přístup k otevřeným datům. Uživatelům dávají možnost data získat i ve formátu RDF, na jehož tvorbu využívají nástroj UnifiedViews. P.S. Věděli jste, že ČTÚ má také RDF? Ano, například datovou sadu Rozpočet.

26.04.2016

"Český telekomunikační úřad opět ukázal, že se myšlení zbytku státní správy trochu vymyká a uspořádal vlastní hackathon. Připojil se i obr AT&T" napsal server Lupa.cz.

06.06.2016

Podle údajů Open Data Barometer je Česko 26. na světě, oproti minulému vydání žebříčku však kleslo o 9 příček.

09.12.2015

S naší aplikací Využití radiového spektra (Spektrum) jsme se poměrně nedávno přihlásili do soutěže Společně otevíráme data. Šlo o soutěž pořádanou Fondem Otakara Motejla a v oblasti problematiky otevřených dat se jednalo o velmi prestižní akci.